Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma 1980 2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz


KÖSEKAHYAOĞLU L.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.15-34, 2007 (Peer-Reviewed Journal)