Isparta’xxdaki Porsuk Meles meles (Linneaus, 1758)’xxun Populasyon Özellikleri


AYVAZ Y., TABUR M. A., KAYAHAN A., KARACEYLAN B.

Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki Durumu Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes