Isparta’xxdaki Porsuk Meles meles (Linneaus, 1758)’xxun Populasyon Özellikleri


AYVAZ Y. , TABUR M. A. , KAYAHAN A., KARACEYLAN B.

Porsuk ve Sansarların Türkiye’deki Durumu Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey