HAVACILIK EĞİTİM ORGANİZASYONLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ DOYUMUNUN ARACI ROLÜ


Creative Commons License

Atilla G., Erceylan N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.33-379, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı; havacılık örgütlerinde uygulanan emniyet yönetim sistemi (EYS) süreçlerinin bu örgütlerin kurumsal itibarları üzerindeki etkisi ve bu ilişkide çalışan iş doyumunun aracı etkisinin sorgulanmasıdır. Araştırmanın hipotezleri İstanbul, Antalya ve Isparta illerinde yerleşik havacılık eğitim kuruluşlarında uygulamalı olarak eğitim alan toplam 164 kişi üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda emniyet yönetim sistemi gereklilikleri ve emniyet yönetimi süreçlerinin örgütlerin algılanan kurumsal itibarlarını doğrudan etkilediği, iş doyumu düzeylerinin ise bu ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Yürütülen bu çalışmanın, havacılık örgütlerinin tüm faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan emniyet yönetimi sürecinin kurumsal itibar kavramı ile ilişkisini ortaya koyması ve bu ilişkide çalışanların algıladıkları iş doyumu düzeylerinin aracılık etkisini sorgulaması yönünden literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.