Kentsel Gelişme İçin Kamusal Alanların Kullanımı ve Sosyo Kültürel Sonuçları


AKTEN M., Akten S.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/ Özgünlük- ISUEP2018, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.2-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-12
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes