Sığınmacılara Yönelik Sağlık Hizmetleri Sunumunda Yaşanan Yönetsel Sorunlar Üzerine Nitel Bir Değerlendirme


KAYA E. , Doğanalp S.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text