ÖMÜRBEK Nuri ve URMAK AKÇAKAYA Ezgi Dilan, 2018. ”FORBES 2OOO LİSTESİNDE YERALAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN ENTROPİ, MAUT, COPRAS VE SAW YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2018, C.23, S.1, s.257-278.


ÖMÜRBEK N., URMAK E. D.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.257-278, 2018 (Peer-Reviewed Journal)