Son Dönem Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Dârülmuallimât, İnas Dârülfünûnu ve Ticâret Mekteb-i Âlîsi


Özkul A. S., Baysal H.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1-20, 2017 (Peer-Reviewed Journal)