Doktrin ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesinde Hakimin Tarafsızlığı ve Görev Yasakları


TURHAN F.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.129-171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)