Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık Ve İş TatminiDüzeyleri: PTT Üzerine Bir Alan Araştırması


Creative Commons License

ACAR O. K.

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.33, pp.93-102, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 33
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.93-102
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Job satisfaction and organizational commitment, which is the subject of much research in the field of business science, have recently begun to be investigated in public institutions. After 1980 in Turkish public administration, new business oriented public management understanding, which is affected by private sector methods and techniques has come to the forefront. PTT Inc., an economic public administration body, was structurally affected by this change and the workload of employees has increased dramatically. In this study, the effect of business oriented change with the new public management understanding in PTT Inc. on employees’ organizational commitment and job satisfaction levels has been measured. As a result of the study, contrary to expectations, increased workload of employees does not reduce job satisfaction and organizational commitment. Keywords: New Public Management, Job Saticfaction and Organizational Commitment, PTT Inc

Özet İşletme bilimi alanında, üzerinde çok fazla araştırma yapılan konulardan olan iş tatmini ve örgütsel bağlılık konusu son dönemlerde kamu kurumlarında da araştırılmaya başlanmıştır. Türk kamu yönetiminde,1980 sonrası özel sektör yöntem ve tekniklerinin etkili olduğu işletmecilik eksenli yeni kamu yönetimi anlayışı etkili olmaya başlamıştır. İktisadi bir kamu yönetim kuruluşu olan PTT A.Ş. ’de yapısı itibariyle bu değişimden etkilenmiş ve çalışanların iş yükleri ciddi oranlarda artmıştır. Bu çalışma kapsamında PTT AŞ’de çalışanlarının yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte yaşanan, işletmecilik eksenli değişimin örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeylerine olan etkisi ölçülmüştür. Çalışma sonucunda beklenilenin aksine çalışanların iş yüklerinin artması sonucunda iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının düşmesi yönünde bulgulara rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, PTT A.Ş