Modifiye Edilmiş biyobozunur Mısır Nişastasının Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi


ulutürk m., KARABACAK ATAY Ç., ÇABUK M. , YAVUZ M. , TİLKİ T.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey