Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinde Anlatı Düzlemleri


Yılmaz K., İri E. C., Gezer H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.42, pp.113-130, 2017 (Peer-Reviewed Journal)