Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri


Creative Commons License

ARAS S., ELİBÜYÜK U., ÜÇGÜL İ.

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.276-279

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.276-279

Abstract

Today, the energy required to meet the needs of people and to maintain the development in a healthy way is used especially in industries such as industry, housing and transportation. But energy; The indispensable benefits of our experience, as well as pollution of the environment during production, conversion, transport and consumption. Large-scale energy production and conversion systems, established in parallel with population growth and industrial development, greatly influence the ecological balance and bring about transboundary effects. For this reason, environmental issues are international as well as national. In this study, information about the positive and negative effects of renewable energy sources on the environment will be given and information about how to deal with the negative effects will be given.

Günümüzde insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Ancak enerji; yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim, çevrim, taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine de yol açmaktadır. Nüfus artışı, sanayi gelişimine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslararası nitelikler de taşımaktadır.Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olumlu etkileri ve olumsuz etkileri ele alınacak ve ise olumsuz etkilerinin nasıl giderileceği hakkında bilgiler sunulacaktır.