KAYALAR Murat ÖMÜRBEK Nuri 2007 Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 21 Sayı 1 Erzurum 2007 s 185 200


KAYALAR M., ÖMÜRBEK N.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.185-200, 2007 (Peer-Reviewed Journal)