Siklosporin İle İmmün Modülasyon Uygulanan Sıçanlarda İnsan Kaynaklı Yağ ve Deri Greftlerinin Sağkalımı ve Histopatolojilerinin Araştırılması


DİLEK Ö. F. , ALTUNTAŞ S. H. , USLUSOY F. , YAVUZ D. D. , BİLGİN M. , DİLEK F. H. , ...More

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey