EREN Hande ve ÖMÜRBK Nuri, (2019). ”TÜRKİYE’NİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN KÜMELENMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (29), 421-452.


EREN H., ÖMÜRBEK N.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.29, pp.421-452, 2019 (Peer-Reviewed Journal)