Kırsal Alanda Kamusal Hizmet Sunumlarındaki Dönüşümün Mekânsal Etkileri: Isparta İli Örneği


TEMURÇİN K., ŞENOL P.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2008, no.18, pp.195-214, 2008 (Peer-Reviewed Journal)