Şehir İçerisinde Sanayi Faaliyetlerinin Lokasyonunu Etkileyen Dinamiklerin Sektörel, Yapısal ve Mekânsal Sonuçları: İstanbul İli Örneği


TEMURÇİN K. , ALDIRMAZ Y.

International Congress of Eurasian Social Sciences, 6 - 08 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text