Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü


TORTUMLU M., BARUTÇU A. S., AKÇAKANAT T., UZUNBACAK H. H.

Business and Economics Research Journal, vol.11, no.4, pp.1147-1162, 2020 (Peer-Reviewed Journal)