Çeşitli ligandları kullanarak Fe3+, Al3+ ve Cu2+ nin bir arada spektrofotometrik tayinleri için yöntem geliştirilmesi ve elde edilen verilerin en küçük kareler kalibrasyon yöntemi (PLS) ve temel bileşen regresyon (PCR) yöntemi ile değerlendirilmesi


Kaba A., AKTAŞ A. H.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.71-79, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-79