Değişen Kentleşme Dinamikleri Karşısında 6360 Sayılı Yasanın İdari, Siyasi, Mali ve İktisadi Değerlendirmesi


GÜL H. , EFE S.

Kayfor 12, Turkey, 09 October 2014 - 10 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey