EVALUATION OF WORK AND LIFE SATISFACTION OF PHARMACY EMPLOYEES DURING THE PANDEMIC PERIOD


UĞURLUOĞLU D., TORAMAN A., ERDEM R.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, no.2, pp.199-206, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.1146695
  • Journal Name: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-206
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

It has been aimed to examine the job-life satis faction of pharmacy employees by determining the situations they experienced during the Covid-19 pandemic period, the consequences of these situations, and there commendations to be made for pharmacy employees in possible pandemics. Job Satisfaction Scaleand Life Satisfaction Scale were used in the research. In addition, to determine the situations experienced by pharmacy employees during the pandemic period, the participants were asked two open-ended questions. The universe of the research consists of 357 pharmacy employees, 221 of whom were reached by convenience sampling method. In the research, it has been determined that the statistical value of pharmacy employees' job satisfaction is 3.513, and the value of life satisfaction is 3.191. It has been observed that the job satisfaction of pharmacy workers is effective on their life satisfaction. In the answers given to the open-ended questions, pharmacy employees emphasized that, al though they have many responsibilities such as distributing masks, supplying medicines, and being in one-to-one communication with patients during the pandemic, they are deprived of the rights granted to health care employees, they cannot get their rewards for their efforts and they are ignored. It is unders tood that the negative working conditions that pharmacy workers are exposed to during pandemic periods may also have negative effects on their lives. This research emphasizes the necessity of revealing the conditions that pharmacy employees are exposed to during the pandemic and benefiting from the rights granted to other health employees.
Covid-19 pandemi döneminde eczane çalışanlarının yaşadıkları durumları, bu durumların sonuçlarını ve olası pandemilerde eczane çalışanlarına yönelik yapılması gereken önerileri belirleyerek; eczane çalışanlarının iş-yaşam doyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada İş Tatmini Ölçeği ile Yaşam Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Ek olarak pandemi döneminde eczane çalışanlarının yaşadıkları durumların tespitine yönelik iki açık uçlu soru katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırmanın evrenini 357 eczane çalışanı oluşturmakta olup, bunlardan kolayda örnekleme yöntemi ile 221’ine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda eczane çalışanlarının iş doyumuna ilişkin istatistiki değerinin 3.513, yaşam doyumuna ilişkin değerinin ise 3.191 olduğu tespit edilmiştir. Eczane çalışanlarının iş doyumlarının yaşam doyumları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda eczane çalışanları pandemi süresinde maske dağıtmak, ilaç temin etmek, hastalarla birebir iletişimde olmak gibi birçok sorumluluklarının olmasına rağmen sağlık çalışanlarına tanınan haklardan mahrum bırakıldıklarını, emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını ve göz ardı edildiklerini vurgulamışlardır. Pandemi dönemlerinde eczane çalışanlarının maruz kaldıkları olumsuz çalışma koşullarının yaşamlarına da olumsuz etkilerinin olabileceği anlaşılmaktadır. Bu araştırma eczane çalışanlarının pandemi döneminde maruz kaldıkları koşulların gözler önüne serilmesi ve diğer sağlık çalışanlarına tanınan haklardan faydalanmaları gerekliliğine vurgu yapmaktadır.