Betonların Elastik Modül Hesabında Poisson Oranının Önemi


Creative Commons License

Ekin N.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.6, pp.239-252, 2022 (Peer-Reviewed Journal)