Hydrangea macrophylla Thunb. türüne ait bazı çeşit ve genotiplerinin polen performanslarının belirlenmesi


Adıgüzel A., YILDIRIM F., Kazaz S.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.7-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)