İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar


EZENCİ B.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.382-392, 2018 (Peer-Reviewed Journal)