Tûtînâme deki Hikâyelerin Anlatı Düzeylerinin Niveaux Narratifs Şematik Sunumu


Yılmaz K.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.303-312, 2007 (Peer-Reviewed Journal)