Bruns’ın Hermeneutiğinde Sokrates


Creative Commons License

SOYSAL D.

Anemon: Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, vol.7, no.5, pp.55-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Life of Socrates contains an important lesson about what it means to tell the truth. In this respect Gerald L. Bruns presents an important hermeneutic interpretationin his book Hermeneutics Ancient and Modern. Bruns’ interpretation is unique with respect to both the roots of hermenutics in Ancient Greece and its evaluation of Socrates in a very different perspective. In this article first, the place where Bruns locates Socrates is reviewed, then his hermeneutic interpretation of Socrates’ autobiography presented in Apologyis investigated. Accordingly understanding and expressing truth is a process of action, movement, endeavor and, as a whole, disclosure.

Sokrates’in hayatı hakikati söylemenin ne demek olduğuna ilişkin önemli bir ders barındırır. Gerald L. Bruns Hermeneutics Ancient and Modernadlı yapıtında bu konuda önemli bir hermeneutik yorum sunmaktadır. Bruns’ın yorumu hem hermeneutiğin Antik Yunan’daki kökleri açısından hem de Sokrates’in çok farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesi açısından eşsiz bir yorumdur. Bu makalede öncelikle Bruns’ın Sokrates’i Antik Yunan felsefinde konumlandırdığı yeri incelenmiş, sonrasında Savunma’da sunulan kısa otobiyografiye getirdiği hermeneutik yorum incelenmiştir. Buna göre hakikati anlamak ve onu ifade etmek bir eylem, bir hareket, bir girişim ve bütün olarak bir ifşa sürecidir.