A STUDY ONJOBSAFETY OF NURSES: A SAMPLE OF UNIVERSITY HOSPITAL HEMŞİRELERİN İŞ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ


TÜRKOĞLU Ç., TURAK KAPLAN B., KAPLAN M.

in: Current Debates in Labour Economics, Demography & Gender Studies: Volume 7, Derya Demirdizen Çevik, Gülçin Taşkıran, Editor, Ijopec Puplıcation, Londra, pp.65-72, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Ijopec Puplıcation
  • City: Londra
  • Page Numbers: pp.65-72
  • Editors: Derya Demirdizen Çevik, Gülçin Taşkıran, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

In hospitals, an accident of one of the patients is of a great importance not only for the patient, but also for the employee. An accident of the patient or the health worker can slow down the treatment to be applied and adversely affect health outcomes. In this respect, the purpose of the study is to measure the work safety of nurses who play a role in the implementation, supervision and monitoring of patient care. The universe of the study is the nurses working at the Suleyman Demirel University Education, Research and Application Hospital, which operates in the province of Isparta. The study was evaluated by the questionnaire method. In the hospital where 396 nurses are working, with 5% error tolerance, 95% confidence level, 195 samples are seen sufficient. Considering given replies, mean and standard deviation values will be determined and demographic data will be analyzed by looking at whether the data are normally distributed. Findings that will be obtained as a result of the study are thought to contribute to the field and provide useful ideas for practical application.

Özet

Hastanelerde hastaların birinin kazaya uğraması hasta için olduğu kadar çalışanlar için de büyük önem taşımaktadır. Hastanın ya da sağlık çalışanının bir kazaya uğraması, uygulanacak olan tedaviyi yavaşlatabilmekte ve sağlık çıktılarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu önemden kaynaklı olarak hasta bakımının uygulanması, denetlenmesi ve izlenmesinde rol oynayan hemşirelerin iş güvenliğinin ölçülmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın ana kütlesini Isparta ilinde faaliyet gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Çalışma anket metodu ile değerlendirilmiştir. 396 hemşirenin çalıştığı hastanede hata toleransı % 5, güvenirlik düzeyi % 95 alındığında 195 örneklem yeterli olarak görülmektedir. Verilen yanıtlardan hareketle ortalama ve standart sapma değerleri tespit edilecek ve verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılarak demografik verilerle farklılık analizleri uygulanacaktır. Çalışma sonucunda elde edilecek bulguların alanda yazına katkı sağlayacağı ve pratik uygulamaya yönelik yararlı fikirler sunacağı düşünülmektedir.