Vesiküler-Arbusküler Mikorrhiza (VAM) Aşılamasının Azotlu ve Fosforlu Gübrelerle Gübrelenmiş Nohut Bitkisinin N ve P İçeriği Üzerine Etkisi


TÜFENKCİ Ş., demir S., ERDAL İ.

Yüzüncü Yıl Ünv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 10, 19-23, vol.10, no.1, pp.19-23, 2000 (Peer-Reviewed Journal)