2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate and 2-(4- methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3-hidroxy-5-methyl-1H- pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoate


KARABACAK ATAY Ç., TİLKİ T.

Internatioanal Academic Research Congress (INES2016), 3 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes