Bazı Pazar Artıklarının in vitro Gaz Üretim Yöntemiyle Yem Değerinin Saptanması


GÜNAL M. , Öter M., ÖZKAYA S.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.54-64, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.54-64

Abstract

The potential of several vegetables and fruits wastes were evaluated as a ruminant feed source through the in vitro gas production technique. Samples of vegetables and fruits wastes were collected from the central market of Isparta-Turkey. Samples were classified as leafy vegetables: cabbage, spinach, leek and lettuce and as other vegetables: onion, tomato, carrot, and patato. At last, the feed samples apple, orange, melon, watermelon were classified as fruits. Samples of vegetables and fruits wastes were analysed for nutrient composition. Rumen contents were collected from two Holstein dairy cow. In vitro gas production was measured for 200 mg dry matter in triplicate at 39 ºC after for 3., 6., 12., 24., 48., 72. and 96. h incubation and fitted to exponential equation. In general, feed analysis showed low dry matter, whereas high organic matter content. Crude protein content was higher (P<0.05)for vegetables compared to fruits. Leafy vegetables had higher (P<0.05) in neutral detergent fiber (NDF) than other vegetables and lower (P<0.05) in organic matters than other vegetables and fruits. Total values of in vitro gas production were highest for patato, followed by orange, apple and onion, and lowest for lettuce. Similarly, estimated values of metabolizable energy (ME) were highest for potato, followed by orange, apple and onion. 
Günal ve ark., 2017 | MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1):54-64
-55-
Some vegetables and fruits have potential as a ruminant feed according to in vitro gas production technique. However, low dry matter content of these feeds can interfere in the viability of their transport and utilization.

Bu araştırmada bazı meyve ve sebze artıklarının in vitro gaz üretim yöntemiyle yem değerinin saptanması amaçlanmıştır. Meyve ve sebze artıkları Isparta’daki semt pazarlarından toplanmıştır. Örnekler yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, lahana, pırasa), diğer sebzeler (soğan, domates, havuç, patates) ve meyveler (elma, portakal, kavun, karpuz) olarak gruplandırılmıştır. Meyve ve sebze örneklerinde besin maddesi analizleri yapılmıştır. İnkübasyon için gerekli rumen sıvıları iki adet Holstein inekten alınmış, toplam gaz oluşum miktarları 200 mg/kuru madde örnekte  3.,6., 12., 24., 48., 72. ve 96. saatlerde ölçülmüştür. Elde edilen gaz ölçümleri eksponensiyal bir eşitlikte yorumlanmıştır. Genel olarak; pazar artıklarının kuru madde içerleri düşük, buna karşın organik madde içerikleri yüksek bulunmuştur. Pazar artıkları yapraklı sebzeler, diğer sebzeler ve meyveler olarak gruplandığında; yapraklı sebzelerin organik madde içeriğinin diğer gruplardan daha düşük olduğu saptanmıştır (P<0.05). Ayrıca yapraklı sebzelerin ham protein içeriğinin meyvelerden (P<0.05),  nötral deterjan selüloz (NDF) içeriğinin ise diğer sebzelerden daha yüksek (P<0.05) olduğu bulunmuştur. Toplam gaz üretimi en yüksek patates, en düşük marulda bulunmuştur. Benzer şekilde organik maddenin sindirim derecesi (OMSD) ve metabolik enerji (ME) içeriği en yüksek patateste, en düşük marulda bulunmuştur. Yapraklı sebzelerin OMSD ve ME içeriği diğer sebzelerden daha düşük olduğu saptanmıştır (P<0.05). Araştırma sonuçlarına göre; in vitro gaz üretimi tekniğine göre pazar artıklarının belirli bir yem değeri vardır. Ancak bunların taşıma ve kullanımında yüksek nem içeriklerinin dikkate alınması gerekir