Ticaret Mektebinde Verilen Eğitim Üzerine Bir İnceleme: "Usûl-i Ticaret Dönemi" (1883-1916)


Özkul A. S.

YOAD-Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.5-41, 2017 (Peer-Reviewed Journal)