Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Denizli ve Isparta Örneği


ÖMÜRBEK N., ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ M., TUNCA M. Z.

Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.25, pp.301-328, 2013 (Peer-Reviewed Journal)