”Osmanlı Devletinin İlk Asırlarında Toplumun Dini Yapısına Ahilik Açesından Bir Bakış Denemesi”


SARIKAYA M. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.49-69, 1999 (Peer-Reviewed Journal)