Antikanser Özellikli Kapari (Capparis spinosa L.) Bitkisinde Poliaminerin In Vitro Ortamda Kallus Oluşumuna Etkisi.


Coşkun Y., Yaman V.

3rd International Health Science and Life Congress (IHSLC 2020), Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158

Abstract

Kapari (Capparis spinosa L.) bitkisinin ticari öneminin yanı sıra, sağlık sektörü için de oldukça değerli olması ve antikanser özellikli kuersetin gibi sekonder metabolitler içermesi bitkiye olan ilgiyi her geçen gün artırmıştır. Doku kültürü tekniği kullanılarak bitki üretilmesi, birçok bitki türünde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin de vejetatif olarak hızlı ve çok miktarda çoğaltılabilmesini sağlayan üretim şeklidir. Bitki büyüme düzenleyicilerinin bir sınıfı olarak kabul edilen poliaminler, birçok metabolik olayı düzenleyerek bitkide hücre bölünmesi ve uzaması, çiçek ve meyve gelişimi, kök büyümesi, membran ve hücre çeperi kararlılığı gibi birçok hücresel işlevdeki rollerinden dolayı önemli rol oynamaktadır. Kapari bitkisine poliamin uygulamalarının doku kültüründe kallus oluşumuna etkisine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanılamamış olup, bu alanda bir ilk olması araştırmanın önemini artırmaktadır. Bu sebeple farklı çeşit (spermin, spermidin ve putresin) ve konsantrasyonda (0.0, 0.5 ve 1.0 mg/l) poliaminlerin kallus oluşumu üzerine etkileri araştırılmış ve en etkili miktar ve poliamin çeşidinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hazır MS besin ortamına 30 g/l sükroz ve 7 g/l agar ile birlikte bitki büyüme düzenleyicilerinden 2.0 mg/l BAP ve 1.0 mg/l NAA ve poliaminler ilave edilerek 121°C’de 40 dakika sterilize edilmiştir. Eksplant olarak in vitro koşullarda elde edilmiş 30-40 günlük fidelerden yaprak parçaları kullanılmıştır. Sterilize edilen eksplantlar MS ortamına aktarılmış ve 30-35 gün boyunca karanlıkta 25±2°C’de inkübatörde tutulmuştur. Kalluslar iki kez aynı ortamda alt kültüre alındıktan sonra kallus oluşum oranları (%), ağırlıkları (g) ve çapları (cm) ölçülüp, ayrıca yapıları ve renkleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kallus oluşum oranı % 87,60 (1.0 mg/l spermin) - % 38,40 (0.5 mg/l spermidin), kallus ağırlığı 0,4174 g (0.5 mg/l putresin) - 0,1771 g (0.5 mg/l spermin) ve kallus çapı 1,40 cm (1.0 mg/l spermin) - 0,98 cm (0.5 mg/l spermin) arasında belirlenmiştir. En çok kallus oluşum oranı gösteren 1.0 mg/l spermin (% 87,60) uygulamasında kallus yapısı sıkı ve renkleri kahverengi/beyaz olarak tespit edilmiştir.