LOCAL GOVERNMENTS IN THE REPUBLIC OF INDONESIA: LEGAL, STRUCTURAL AND FINANCIAL TRANSFORMATION


Creative Commons License

Bayram Topçu T., Akman Ç.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.2, pp.422-444, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Endonezya Cumhuriyeti 1949 yılında bağımsızlığını kazanan ancak sonrasında uzun yıllar askeri rejim altında ve merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ile yönetilen, idari ve siyasi yapısı ve farklı özellikleriyle dikkat çeken bir ülkedir. Bağımsızlığından 50 yıl sonra yapılmış olan anayasal ve yasal düzenlemeler sonrasında ülkede yerelleşme yönünde somut adımlar atılmıştır. Endonezya Cumhuriyeti’nin parçalı adalardan oluşan coğrafi yapısı nedeniyle yerel yönetimler ile ilgili olarak farklı yönetim şekilleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmada yerel yönetimlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenlemelerdeki değişikliklerin uygulamadaki etkilerinin incelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede son otuz yılda 4 kez anayasa değişikliği ve birçok yasal düzenleme yapılarak; hızlı bir şekilde yerel yönetim reformu gerçekleştirildiği, bazı iller için özel kanunlar çıkarıldığı, demokratikleşme yönünde adımlar atılmaya çalışıldığı, görev, yetki ve hizmet açısından yerel yönetimlerin özerkliğinin yüksek olduğu ve mali yerelleşme adına önemli adımlar atıldığı sonucuna ulaşılmıştır.