İskeletsel Açık Kapanış ve High Angle Büyüme Paternine Sahip Hastanın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi Olgu Sunumu


BÜYÜKÇAVUŞ M. H. , GÜNGÖR A. Y. , ÇELİKOĞLU M., ÇANDIRLI C.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1 - 05 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text