İskeletsel Açık Kapanış ve High Angle Büyüme Paternine Sahip Hastanın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi Olgu Sunumu


BÜYÜKÇAVUŞ M. H., GÜNGÖR A. Y., ÇELİKOĞLU M., ÇANDIRLI C.

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 1 - 05 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes