İlköğretim Düzeyindeki Sedanter Çocuklar İle Basketbol Altyapısındaki Çocukların Motor Gelişimlerinin İncelenmesi


Özsaydı Ş., SALİCİ O. , ORHAN H.

. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 28 - 30 Mayıs 2015