TEKİN Mahmut ÖMÜRBEK Nuri 1999 Toplam Kalite Yönetiminde ISO 9000 Standartlarının Yeri Belgelendirme Ve Bir Uygulama Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 2 Sayı 1 1 28 Karaman Türkiye


TEKİN M., ÖMÜRBEK N.

Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-28, 1999 (Peer-Reviewed Journal)