TEKİN Mahmut ÖMÜRBEK Nuri BÜLBÜL Hasan 2005 Otomotiv Sektöründe Teknolojik İşbirlikleri Üzerine Bir Araştırma Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 7 Sayı 3 s 179 200 Ankara Türkiye


TEKİN M., ÖMÜRBEK N., BÜLBÜL H.

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.179-200, 2005 (Peer-Reviewed Journal)