Ünal O Kaya O Öztürk T Çetin ES Gönen İ Temel EN Akçam FZ Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşu ile oluşturulan deneysel fare pnömoni modelinde kolistin ile yapılan kombinasyon tedavilerinin değerlendirilmesi SU 01 XVII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya 25 29 Mart 2015 p165


Ünal O., KAYA O., Öztürk T., SESLİ ÇETİN E., GÖNEN İ., Temel E. N. , ...More

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Mart 2015, Turkey, 25 - 29 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes