Sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın nazal mukoza üzerindeki etkileri


Creative Commons License

Çevik İ., Yasan H., Çiriş İ. M., Dilek D.

Kulak Burun Boğaz Uygulamaları, vol.8, pp.63-69, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın(mesna) sağlıklı nazal mukoza üzerindeki topikal etkileriaraştırıldı.Gereç ve Yöntemler: Haziran 2017 - Kasım 2017 tarihleriarasında gerçekleştirilen çalışmada ağırlıkları 240-350 gramarasında değişen 30 Wistar albino genç erişkin erkek sıçankullanıldı. Sıçanlar her birinde 10 sıçan olacak şekilde üç grubarandomize edildi. Grup 1’e herhangi bir işlem uygulanmadı.Grup 2’de her iki nazal kavite 14 gün boyunca distile suylayıkandı. Grup 3’te her iki nazal kavite 14 gün boyunca %100mesna ile yıkandı. Tüm gruplar 15. gün sakrifiye edildi.Biyopsi örnekleri hematoksilen-eozin, Masson trikrom, Alcianmavisi ve periyodik asit-Schiff ile boyandı ve histopatolojikskorlama sonuçlarına göre değerlendirildi.Bulgular: Histopatolojik skorlama sonuçlarına göre üç gruparasında farklılık yoktu.Sonuç: Sağlıklı nazal mukoza üzerine topikal mesnauygulanması nazal mukoza hasarına yol açmamaktadır.