Karayolu U styapısında Dolaylı C ekme Yorulma Deformasyon Deg erlerinin Tahribatsız Elektromanyetik Yog unluk O lc er Verileriyle Tahmini ic in YSA Modeli


SERİN S., SALTAN M., TERZİ S., MOROVA N., KARAHANÇER Ş.

ASYU 2016, 29 September - 01 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes