Nursing Care in Treatment Selection of a Patient with Chronic Kidney Failure Based on Theory of Uncertainty in Illness


Creative Commons License

Çamlıca T.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.621-626, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

Chronic kidney failure poses a critical problem for the health system with its increasingly higher incidence every year, its adverse effects for patients, it’s bad prognosis, and high costs of treatment. Therefore, it is utterly significant to successfully manage the treatment with a holistic and individualized care. Utilizing nursing theories and models in nursing care ensures a systematic care for patients. Mishel’s Theory of Uncertainty in Illness, for instance, suggests that the primary aim of the nurses is to identify the uncertainties that patients perceive and to facilitate adaptation to the illness by an efficient management. Thus, it is considered to be instrumental to evaluate the uncertainty in choice of treatment of patient with chronic kidney failure with Mishel’s Theory of Uncertainty in Illness. In this case report, the uncertainty in choice of treatment of patient with chronic kidney failure and the nursing care are assessed with Mishel’s Theory of Uncertainty in Illness.

ÖZET

Kronik böbrek yetersizliği; artan görülme oranı, kötü prognozu, hastaların yaşam kalitesine olumsuz etkileri ve tedavi maliyetlerinin yüksek olması ile hem hastalar hem de sağlık sistemi için önemli bir problemdir. Bu nedenle sürecin yönetilmesinde, bütüncül ve bireyselleştirilmiş bir bakım önemli hâle gelmektedir. Hemşirelik kuram ve modellerinin kullanılması, hemşirelerin hastalara sistematik bir bakım verebilmelerini sağlamaktadır. Bu kuramlardan biri olan Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı’na göre hemşirelerin amacı; hastaların algıladıkları belirsizlikleri tanımlamak ve belirsizliklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hastalığa uyumu kolaylaştırmaktır. Bu amaçla kronik böbrek yetersizliği tanılı bir hastanın tedavi seçimindeki belirsizlik algısının, Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı’na göre değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda; kronik böbrek yetersizliği tanısı olan hastanın tedavi seçimindeki belirsizlik süreci ve hemşirelik bakımı Mishel’in kuramına göre ele alınmaktadır.