İslâm Hukuk Biliminde Şer îlik Kavramı


TÜRCAN T.

Arayışlar - İnsan Bilimleri Araştırmaları, pp.69-88, 2001 (Peer-Reviewed Journal)