Paylaşım Ekonomisi, Paylaşan Şehir Kavramlarının Kentsel Alanlardaki Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Sistematik Literatür Değerlendirmesi


Gözlükaya H., Oruç G. D.

KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, vol.1, no.1, pp.123

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Paylaşım ekonomilerinin bir iş modeli olarak ortaya çıkışından sonraki dönemde kentlere ve şehir yönetimine olan etkilerinin tespit edilmesi ve belirlenen kavramların literatürdeki gelişimlerinin sistemsel olarak analiz edilmesi çalışmanın temel amacıdır. Literatür taraması için belirlenen temel kavramlar; paylaşım ekonomisi, paylaşan şehir, kentsel mekân ve şehir yönetimidir. Bu kapsamda “Paylaşım ekonomisi” ve “Paylaşan şehir” olgularının şehir yönetiminin müdahale biçimleri ve kentsel mekanla olan ilişkileri değerlendirilecektir. Literatür taraması Scopus veri tabanında belirtilen anahtar kelimelerle yapılarak, 2016-2021 yılları arasında yayınlanmış ve yapılan inceleme sonucu konusu kentsel alanlarla ilişkili olan makaleler ile sınırlandırılmıştır. Literatür taraması 6 adımda tamamlanarak kavramsal bilgilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeye göre kavramlar arasındaki etkileşim, kentsel alanların paylaşma faaliyetlerine dahil edilmesi ve bu  kavramların kentsel mekânın değişimi/dönüşümü üzerine olan olası etkilerinin belirlenmesi çalışmanın önemli çıktılarındandır. Yapılan çalışmada amaca yönelik elde edilen teorik bilgilerin sınıflandırılması ve ilişkisel durumunun ortaya koyulması ile literatüre de katkı sağlanacaktır.