Dekompanze karaciğer sirozlu bir olguda tolvaptan ile refrakter asit ve hipervolemik hiponatreminin başarılı tedavisi


KORKMAZ H., ELSÜRER AFŞAR R.

10 Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi, Turkey, 25 - 29 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: No