Farklı Normlarda Normal Santrifüj ve Liyofilize Kefir İlave Edilen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Yemlerinde Mikrobiyal İçeriğin Belirlenmesi


KUBİLAY A. , ŞEFİK G., KÖK TAŞ T. , GÜMÜŞ E., SEYDİM Z. B. , METİN S. , ...More

3. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU, Turkey, 24 - 26 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey