Amino Asit İçeren Akrilat Kopolimerlerinden Kriyojel Eldesi ve Bu Kriyojellerin İmmunoglobulin IgG Saflaştırılmasında Kullanılması


SÜMEYYE D., BARIŞ D., TURAN E., ÇAKMAKLI B., HAZER B., CALAPOĞLU M. , ...More

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Turkey, 16 - 19 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey