Keman İçin Uyarlanan ”Serenler Zeybeği” Türküsünün içerdiği teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik çalışma önerileri


GÜNAYDIN M. , DALKIRAN P. D. E.

3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu Ve Kültür Sanat Çalıstayı, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışma, Teke yöresi ’ne ait bir Türk Halk Müziği eseri olan “Serenler Zeybeği” türküsünün keman için uyarlanıp, uyarlanan eserin analitik bir yaklaşımla sağ ve sol el teknikleri açısından analiz edilerek içerisinde barındırdığı teknik güçlükleri gidermeye yönelik alıştırmaların yazıldığı betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada, halk ezgilerinin
kemanda icrasının teknik ve müzikal olarak ele alınıp, içerdiği teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik bir analiz yöntemi ve alıştırma önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Uyarlanan eser kemanda sağ el tekniklerinden sıtakato,
sipikato, portato markato, detaşe ve legato olmak üzere 6, sol el tekniklerinden ise akor, çift ses, arpej, oktav, I.-II., II.-III. ve III.-I. Pozisyon geçişleri olmak üzere 7, sağ ve sol elde ise toplamda 12 teknik zorluğu içermektedir.
Çalışma, çalıcılara analitik bir bakış açısı kazandırılması, halk ezgilerinin daha nitelikli yorumlanmasında çalıcıların
farkındalık düzeylerinin artırılması, çalıcılara çalışma süresi, harcanan enerji, vb. unsurlar bakımından etkili
ve verimli çalışma bilincinin kazandırılması yönünde fayda sağlaması bakımından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Keman, Türkü Uyarlama, Serenler Zeybeği