Synthesis and Absorption Properties of Trisubstituted Hetarylazo Indole Dyes


Creative Commons License

Ulutürk M., Tilki T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.15, no.1, pp.63-72, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29233/sdufeffd.649535
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
  • Page Numbers: pp.63-72

Abstract

Bu çalışmada, çeşitli aromatik aminler ile hazırlanan diazonyum tuzlarının, 2-(4- metilfenil)-1H-indol ve 2-(4-klorfenil)-1H-indol bileşikleri ile azo kenetlenmesi sonucu, bir dizi yeni hetarilazo indol boyası sentezlendi. Hazırlanan boyarmaddelerin, Mitsunobu reaksiyonu ile N-pozisyonundan izopropil alkol ile alkillenmesi sonucu N-sübstitue indol türevlerinin sentezi gerçekleştirildi. Sentezlenen bileşiklerin kimyasal yapıları, NMR, FT-IR, UV-vis, kütle spektrometresi ve elementel analiz ile aydınlatıldı. Elde edilen boyarmaddelerin fotofiziksel özelliklerini belirlemek için, farklı polariteye sahip çözücüler içerisinde görünür bölge absorpsiyon spektrumları incelendi. Ek olarak, asit ve baz ilavesinin absorpsiyon maksimumları üzerine etkileri ayrıntılı olarak incelendi.